Εθνικός κατώτατος μισθός €940 από 1η Ιανουαρίου 2023