ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ